• Veřejné osvětlení

  • Kabelová vedení

  • Elektroinstalační práce

  • Montáže VN a VVN

Copyright 2017 - Porter finance binary - TARPA - Práce v oboru elektro, veřejné osvětlení, kabelové trasy, VN, VVN

Společnost TARPA s. r. o. byla založena v roce 2002 jako společnost s ručením omezeným. Těžištěm činnosti jsou silnoproudá zařízení a energetika, veřejné osvětlení a rekonstrukce trafostanic. Provádíme montáže, opravy, údržbu a revize elektrických zařízení bez omezení napětí.

Od konzultace přes projekt, dodávku a montáž po záruční a pozáruční servis. Patří sem výstavba
a rekonstrukce venkovních sítí, trafostanic a například veřejného osvětlení.

Přechod na právnickou osobu byl logickým pokračováním podnikatelské činnosti fyzické osoby Jindřich Šimek, podnikající v oboru již od roku 1995. Nabízené služby tehdy obsahovaly komplexní řešení elektronické ochrany majetku a osob. Tehdejší zákazníci dodnes využívají služeb naší firmy při údržbě, rozšiřování, či rekonstrukci stávajících systémů.

f t g